Niezmiernie miło jest nam poinformować że Stowarzyszenie Branży Wykończeniowej oficjalnie objęło Patronatem Branżowym Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA 2024, Kongres Budownictwa Polskiego i Forum Designu i Architektury

Co w tym roku ?

 BUDMA 2024 pod hasłem ZIELONA PRZYSZŁOŚĆ BUDOWNICTWA

 Targi BUDMA, największe i najważniejsze spotkanie branży budowalnej w Polsce i Europie Centralnej, wspierają rozwój sektora od ponad 30 lat. Najbliższa edycja odbędzie się dniach 30.01-02.02.2024 w Poznaniu, pod hasłem Zielona Przyszłość Budownictwa. Przyszłoroczne wydarzenie będzie miejscem inspiracji do wprowadzania proekologicznych zmian oraz innowacyjnychrozwiązań w branży budowlanej.

Troska o środowisko naturalne staje się priorytetem, tak więc kierunek Zielona PrzyszłośćBudownictwa wyznacza nową erę w branży budowlanej. Koncepcja zielonego budownictwa jest podyktowana coraz ostrzejszymi wymogami, dużymi kosztami energii, zwiększoną emisją dwutlenkuwęgla oraz zmieniającymi się preferencjami mieszkańców dotyczącymi troski o środowisko. Weuropejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny: ograniczenie emisji wUE o co najmniej 55% do 2030r i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Te dyrektywy wdużej mierze dotyczą sektora budownictwa, który jest odpowiedzialny aż za 38% emisji dwutlenkuwęgla w Polsce.

BUDMA 2024 jest odpowiedzią na rosnące wyzwania, z jakimi obecnie mierzy się sektor budowlany.Jesteśmy świadomi konieczności wspierania zrównoważonego rozwoju. Kluczowym celem branży jesttworzenie przestrzeni, które są nie tylko energooszczędne i neutralne emisyjnie, ale również zgodne zcyklami natury i przyjazne dla zdrowia i komfortu życia mieszkańców. Chcemy zachęcić wystawcóworaz uczestników rynku budowlanego do prezentowania produktów, technologii i pomysłów, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom współczesnego społeczeństwa.- wyjaśnia Marta SzydłowskaDyrektor Targów Budma

Idea Zielonego Ładu mająca doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 r., wdużej mierze dotyczy sektora budownictwa. Ma się ono stać ekologiczne, niskoemisyjne, a docelowonieobciążające środowiskowo. W pierwszym okresie będzie to oznaczało wzrost nakładów m.in. natermomodernizację i zastąpienie kotłów na wysokoemisyjne paliwa – pompami ciepła i fotowoltaiką.

Wymogi rynku i oczekiwania konsumentów sprawiają, że postawa eco-friendly to nierzadko czynnikdecydujący o sukcesie inwestycji budowlanych. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że coraz większaliczba konsumentów jest wysoce świadoma i docenia firmy, które działają odpowiedzialnie w sferześrodowiskowej i społecznej. W związku z tym, przedsiębiorstwa, które angażują się w praktyki eco-friendly, nie tylko budują pozytywny wizerunek, ale także przyciągają większą liczbę klientów orazinwestorów, co w konsekwencji przekłada się na ich długoterminowy sukces. Jak wynika z raportu„Global Investor IntentionsSurvey 2021”, już 6 na 10 inwestorów uwzględnia czynniki ESG(Środowiskowe – Environmental, Społeczne – Social i Ład Korporacyjny – CorporateGovernance) wswoich strategiach.

Rozwój nowoczesnych ekologicznych technologii i materiałów stał się kluczowym wyzwaniem dlaprzemysłu budowlanego, a wprowadzenie zielonych praktyk staje się niezbędne dla zapewnienia przyszłego zrównoważonego rozwoju.

 INNOWACYJNE TECHNOLOGIE DLA EKOLOGICZNEGO BUDOWNICTWA

BUDMA 2024 będzie platformą prezentacji najnowszych osiągnięć w dziedzinie ekologicznegobudownictwa. Wiodący producenci materiałów budowlanych, innowacyjne start-upy oraz ekspercibranżowi zaprezentują rozwiązania, które minimalizują zużycie energii, wykorzystują odnawialneźródła i redukują emisję CO2. Zaawansowane systemy wentylacji, inteligentne oświetlenie czyinteligentne zarządzanie zużyciem energii to tylko niektóre elementy, które definiują budownictwoprzyszłości. Współczesne konstrukcje kładą nacisk na redukcję zużycia energii podczas eksploatacjioraz możliwość łatwej regeneracji i recyklingu materiałów po zakończeniu użytkowania. Uczestnicytargów Budma będą mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu zastosowania inteligentnych systemów, materiałów bioaktywnych oraz technologii czystej energii, które mogą wpłynąć na pozytywną zmianęw naszym otoczeniu.

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE A ARCHITEKTURA PRZYSZŁOŚCI

Najbliższa edycja wydarzenia po raz kolejny połączy świat budownictwa i architektury, abyznaleźć równowagę między estetyką a funkcjonalnością w projektach przyszłości. Projektyarchitektoniczne zakładające harmonijną współpracę z otoczeniem, integrują naturę i technologię,tworząc przestrzenie ergonomiczne, energooszczędne i dostosowane do potrzeb użytkowników.

Architektura przyszłości to nie tylko tworzenie nowych, ale także odnawianie starych budynków wduchu zielonego budownictwa. Stanowi to wyzwanie ze względu na konieczność dostosowaniaistniejących struktur do nowoczesnych standardów i przepisów z uwzględnieniem ochronydziedzictwa narodowego. Jednak to również szansa na kreatywną adaptację, która podkreślaunikatowość każdego projektu.

ZIELONA REWOLUCJA W MATERIAŁACH BUDOWLANYCH

BUDMA 2024 zadedykuje specjalny obszar, aby zwrócić uwagę na innowacje w materiałachbudowlanych. Nowoczesne materiały budowlane, odnawialne surowce, a także rozwiązaniaminimalizujące negatywny wpływ na środowisko, stanowią fundament tworzenia budynków omniejszym śladzie węglowym. Wyspecjalizowani producenci i naukowcy zaprezentują m.in. betonekologiczny, drewno w budownictwie, izolacje termiczne oparte na surowcach odnawialnych i wieleinnych. Uczestnicy dowiedzą się jakie zalety niesie ze sobą zastosowanie tych nowych rozwiązań dlaprzemysłu budowlanego oraz jakie wyzwania trzeba pokonać, aby zwiększyć ich skalę produkcji.

Biorąc pod uwagę wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi oraz globalnym zapotrzebowaniem na zrównoważone rozwiązania,Zielona Przyszłość Budownictwa; na targachBudma stanie się drogowskazem dla branży budowlanej w dążeniu do osiągnięcia harmonii międzypostępem a odpowiedzialnością ekologiczną.

Zapraszamy do korzystania z wszelkich okazji do nauki, dialogu i nawiązywania wartościowych kontaktów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych dorejestracji już teraz iśledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej, aby być na bieżąco zaktualnościami dotyczącymi programu, prelegentów oraz ekspozycji targów BUDMA 2024!